Prohlášení o ochraně osobních údajů:

dne 7. listopadu 2018

Společnost VIKING FROST s.r.o. (dále jen VIKING FROST), provozovatel webových stránek www.vikingfrost.cz, plně respektuje právo uživatelů těchto stránek na soukromí a neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne VIKING FROST tato data dobrovolně. VIKING FROST považuje veškeré vaše osobní údaje za soukromé a důvěrné a uchovává je v souladu s příslušnou legislativou, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, kromě případů, kdy na to uživatel bude upozorněn v době sběru dat.

Soubory cookie

VIKING FROST si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Tyto analýzy provádíme zejména proto, abychom mohli lépe sledovat počet nových a opakovaných návštěvníků a také pro umožnění interní analýzy navštívených stránek, abychom lépe porozuměli způsobu jejich používání. Informace takto získané nám pomáhají vylepšovat a rozvíjet služby, které zde nabízíme. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná a to ani s využitím dalších informací v našem držení. Informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače, typ použitého prohlížeče a stránky, které byly navštíveny. Tato data jsou k dispozici vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě. K poskytování těchto informací používáme soubory cookie.

Při návštěvě této webové prezentace je do Vašeho počítače nebo jiného zařízení odeslán jeden nebo několik souborů cookie (soubor cookie je malý soubor obsahující řetězec znaků), které budou jedinečným způsobem identifikovat váš prohlížeč. Tyto soubory obsahují pouze neosobní údaje sloužící pro účely statistického neosobního hodnocení návštěvnosti webové prezentace. Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies.

Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Změny

Jakékoli změny výše uvedených zásad ochrany soukromí budou ihned uvedeny na této stránce a uživatelé na ně budou upozorněni.